Grundtillståndet beviljas efter genomgången ADR-kurs samt godkänt tillhörande prov.

  Innehållet är bl.a. följande:

  • Transportsystem
  • Lagstiftning
  • Säkerhetsåtgärder och ansvarsförhållanden
  • Klassificering av farligt gods
  • Transporthandlingar
  • Märkning och etikettering av fordon och containrar
  • Lastning, lossning, transport och utrustning

  Obs!

  Kortet är giltigt i fem år, sedan behöver du förnya din behörighet. Ditt ADR-körkort blir då förlängt med fem år räknat från den dag giltighetsiden löpte ut förutsatt att du har deltagit i ADR kompletteringskurs och blivit godkänd i det tillhörande provet.

  Tillkommer 175,00 € för prov/ tillståndsavgift till Fordonsmyndigheten.