Enligt EU-direktiv 181:2011 ska alla medlemsländer säkerställa att fordon för persontransport är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

    Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om:

    • bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på fordon för persontransport
    • korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder