Verkstadsmekanikerutbildningen  resulterar i en gymnasieexamen inom maskin- och produktionsteknik.

Under utbildningen får du lära dig allmän verkstadsteknik samt hur du ska sköta drift, underhåll och annat praktiskt verkstadsarbete. Du får också lära dig hur man producerar varor inom industrin och hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner. Vissa  av dem har datoriserade CNC-styrsystem.

Automatisk bearbetning varvat med uppgifter som ställer stora krav på din hantverksskicklighet ser samtidigt till att göra studierna intressanta.

Under utbildningen lär du dig även:

 • svarvning och svetsning
 • plåt- och stålkonstruktioner
 • automation

Du har möjlighet att läsa grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen som valbart ämne.

Arbetsmöjligheter

Som verkstadsmekaniker kan du arbeta med tillverkning av olika produkter för både hemmamarknaden och för företag utanför Åland, till exempel inom metallområdet. Du kan också jobba med drift- och underhållsteknik och reparationer. Plasttekniken är annars ett relativt nytt område som programmet förbereder dig för.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

I studierna till verkstadsmekaniker ingår:

 • tillverkningsarbete
 • monterings-och automationsarbeten
 • maskinell bearbetning
 • CNC-fräsning
 • manuell bearbetning
 • svetsning
 • stålkonstruktionsarbeten
 • tunnplåtsarbeten