Under arbetssäkerhetskortutbildningen får deltagarna basinformation om riskerna i arbetsmiljön och om arbetarskyddet på den gemensamma arbetsplatsen. Den som avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får ett personligt Arbetssäkerhetskort. Vissa företag kräver arbetssäkerhetskort av yrkeschaufförer.

    Innehållet är följande:

    • Principerna för arbetarskydd och arbetssäkerhet på en gemensam arbetsplats
    • Identifiering av arbetets risk och belastningsfaktorer
    • Principerna för säkert och hälsosamt arbete
    • Människans aktivitet och dess betydelse för arbetssäkerheten