Denna kurs vänder sig till vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar exempelvis skolpersonal, lärare, socialtjänstpersonal eller förälder/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar.

Som första hjälpare, får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

  Innehållet är följande:

  • Tonårsutveckling och hur psykisk sjukdom kan uppstå
  • Hur vanligt det är med psykiska problem hos unga personer
  • Funktionshinder som orsakats av psykiska problem hos unga personer
  • Att lära sig tecken, symptom, riskfaktorer och åtgärder vid psykos, depression, ångest, panikattacker, traumatiska händelser, självmordsbeteende/ självmordstankar, ätstörningar och beroendesjukdomar
  • Hur man på ett effektivt sätt samtalar med unga personer
  • Roller och ansvar för Första hjälparen
  • Första hjälpens handlingsprogram för unga personer