Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fartygselektriker

Vill du arbeta med elinstallation, automation och datateknik?

Fartygselektrikerlinjen ger dig möjligheten att både jobba ombord på fartyg och iland.

Vill du ha möjlighet att både jobba på fartyg och iland? Hos oss får du en bred elutbildning och kan ansöka om behörighetsbrev som fartygselektriker med möjlighet att arbeta ombord på fartyg över hela världen. Denna utbildning ger dig också möjlighet att jobba iland på elföretag.

Du behöver ett sjömansläkarintyg

Att arbeta ombord på fartyg ställer särskilda krav på din hälsa. Därför genomgår sjömän och blivande sjömän regelbundet kontroller med start innan din första anställning till sjöss. Tänk därför på att behöver skaffa dig ett sjömansläkarintyg i god tid innan du påbörjar dina studier på Sjöfartsgymnasiet. Kontrollerna sker med stöd av en förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 1171/2010).

Kravet för sjötjänst är felfritt färgseende och en synskärpa på nära håll om 0,1 på vardera öga utan glasögon (FFS 224/2013).

Arbetsmöjligheter

Som fartygselektriker är dina arbetsuppgifter att underhålla och reparera el-, automations- och datateknisk utrustning i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast bara finns en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg, vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman.

Vidareutbildning

Efter utbildningen kan du studera vidare vid en yrkeshögskola på Åland eller i Finland. Fortsatta studier inom tekniska sektorn på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

 

 

 

I utbildningen till fartygselektriker ingår:

  • Elektronik
  • Elinstallation
  • Grundläggande elservice
  • Service av elanordningar
  • Service av automationsanläggning