Vill du ha möjlighet att både jobba på fartyg och iland? Hos oss får du en bred elutbildning och kan ansöka om behörighetsbrev som fartygselektriker med möjlighet att arbeta ombord på fartyg över hela världen. Denna utbildning ger dig också möjlighet att jobba iland på elföretag.

Du behöver ett sjömansläkarintyg

Att arbeta ombord på fartyg ställer särskilda krav på din hälsa. Därför genomgår sjömän och blivande sjömän regelbundet kontroller med start innan din första anställning till sjöss. Observera att du behöver skaffa dig ett sjömansläkarintyg i god tid innan du påbörjar dina studier på Sjöfartsgymnasiet. Kontrollerna sker med stöd av en förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 1171/2010).

Kravet för sjötjänst är felfritt färgseende och en synskärpa på nära håll om 0,1 på vardera öga utan glasögon (FFS 224/2013).

Arbetsmöjligheter

Som fartygselektriker är dina arbetsuppgifter att underhålla och reparera el-, automations- och datateknisk utrustning i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast bara finns en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg, vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman.

Vidareutbildning

Efter utbildningen kan du studera vidare vid en yrkeshögskola på Åland eller i Finland. Fortsatta studier inom tekniska sektorn på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

 

 

 

I utbildningen till fartygselektriker ingår:

  • Navigation
  • Fartygsmaskinteknik
  • Säkerhets- och skyddsutbildning
  • Grundläggande arbeten inom elteknik och underhåll
  • Service och underhåll av eldrivna maskiner och annordningar
  • Service och underhåll av fartygsautomation