Som härdplast räknas exempelvis lacker och lim, och yrken där härdplaster förekommer är exempelvis bilplåtslagare, billackerare, gjuteriarbetare, tandläkare, ortopedtekniker, nagelteknologer, elektronikmontörer och processtekniker inom elektronik. I kursen behandlas hur man ska förfaras med härdplaster så att hälsoriskerna minimeras.

  Innehållet är följande:

  • Orientering om olika härdplastkomponenter
  • Riskbedömning
  • Anpassning av arbetsplatsen
  • Utformning av instruktioner
  • Åtgärd vid olyckshändelse
  • Skyddsutrustning
  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Härdplastföreskrifterna
  • Hantering av härdplastkomponenter