Studieplan för Ålands lyceum inför åk 1 lå 2024-2025

Alla sökande till Ålands lyceum bör lämna in en studieplan senast 15 mars 2024.