Kurser och utbildningar för arbetslivet

I kursverksamheten ingår allt från behörighetsgivande kurser till fortbildningar. Välkommen att bekanta dig med innehållet i vårt kursutbud.

Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Det är också möjligt att skräddarsy kurser. Kontakta oss med dina önskemål.

Här presenterar vi de behörighetsgivande kurser och övriga kurser som vi kan erbjuda just nu:

Arbetssäkerhet (grundkurs)

Arbetssäkerhetskortet är framtaget med syfte att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Kursen riktar sig främst till gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt.

När du avlagt kursen får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Första hjälpen (grundkurs och refresher-kurs)

På alla arbetsplatser bör det finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs.

Efter avlagd kurs får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Kurslängd: 16 timmar eller 8 timmar.

Refresher-kurs i Första hjälp

Refreshkursen är en uppdatering av Förstahjälp-kortet. När du genomgått kursen får du ett personligt Förstahjälp-kort som är ikraft i två år.

Kurslängd: 4 timmar

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Hygienkompetens (hygienpass)

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller till exempel kockar, cafébiträden, fiskare samt alla som jobbar på gruppfamiljedaghem och inom hemvården.

I praktiken betyder det att:

 • du ska delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test
 • du har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Kursinnehåll

Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Föreläsningarna tar bland annat upp:

 • kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel
 • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
 • personlig hygien
 • renhållning och avfallshantering 
 • egenkontroll
 • lagstiftning.

Du kan förbereda dig inför kurstillfället genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

Enbart tentamen

Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. Om du behöver göra en omtentamen vid samma tillfälle tillkommer det en kostnad för det. 

Boka skräddarsydda kurser

Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

Kursdatum och anmälan

Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år. Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Härdplaster

I Sverige ska alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster vara utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den här utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen

Kursen om klimatanläggningar inom fordonsbranschen gör dig behörig att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen (enligt statsrådets förordning 452/2009 och EU-förordningen 842/2006).

Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap i:

 • grundläggande kylteknik
 • mobila kylanläggningar.

Kursen ger dig också kunskaper om:

 • användandet av olika serviceaggregat
 • läcksökningsmetoder
 • kontroll efter ingrepp.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Motorsågskörkort AB

Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs utöver nivå A för att använda motorkedjesåg på ett säkert sätt vid normalt skogsarbete. Till exempel trädfällning, kvistning och kapning.
Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.
 
Kurslängd: 32 timmar

Mer information om Motorsågskörkort AB

Se Säker Skog för mer information om innehållet i korten

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Serveringspass

ALKOPASS / SERVERINGSPASS
AF-Ansvarig föreståndare och AFS- Ansvarig föreståndares ställföreträdare
Allmän nformation om AF och AFS finns på ÅMHM:s hemsidor:    ÅMHM

Behöver du ett alkopass?

Skall du endast jobba som servitör?
För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett alkopass för det ...det räcker om det finns en med alkopass på jobb
samtidigt då du jobbar.

Lite om själva provtillfället:

 • Provet skriver du på HR-Strandgatan (...restaurangskolan). Vi finns på Strandgatan 1 i Mariehamn. Anmäl dig i kansliet på våning 2
 • Provet kan du skriva på veckodagarna måndag till torsdag mellan klockan 08.00-14.00. Ring gärna före och boka en tid, tel 018-536600
 • Ta med ID-kort, körkort, pass eller motsvarande ID-handling så att Din identitet kan verifieras.
 • Tentavgiften är 40,- € som du skall ha med dig i kontanter.
 • Frågorna är rakt från kompendiet ”Instuderingsfrågor.” Exempel på provfrågor finns i ”Övningshäfte.” (...bra att öva på)
 • Får du godkänt i provet så skriver vi ut ett intyg över detta. Intyget skall du ta en kopia på och ha med dig till krogen du skall jobba på
 • Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med A-rättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker.

Mera information kan du få:
Johan.ulfsson@gymnasium.ax
Tel 018 536600

 

Ställningsbyggande

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning ha genomgått en utbildning eller fått motsvarande information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Säkerhet vid elarbeten SFS6002

Alla som arbetar inom elbranschen behöver utbildning i elarbetssäkerhet. Här ingår även personer med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Yrkeschaufförsutbildningar och -kurser (KOD 95)

All information som rör fortbildningsdagar, yrkeskompetenser och övriga yrkeschaufförsutbildningar och -kurser har vi samlat på egna sidor:

Mer information om utbildningar och kurser för yrkeschaufförer

 

 

 

Kursanmälan

Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

Kursanmälan och mer information om aktuella kursdatum

Du kan också anmäla dig direkt till studiesekreterare Ylva Wallin, tfn 536 505.

Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

 • du måste anmäla dig senast 7 vardagar innan kursstart. 
 • avbokningsavgiften är 50 €, men avgiften debiteras inte om avbokningen sker 7 vardagar innan kursstart.
 • det behöver vara minst 8 deltagare för kursstart.