Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurser och utbildningar för arbetslivet

I kursverksamheten ingår allt från behörighetsgivande kurser till fortbildningar. Välkommen att bekanta dig med innehållet i vårt kursutbud.

Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Det är också möjligt att skräddarsy kurser. Kontakta oss med dina önskemål.

Här presenterar vi de behörighetsgivande kurser och övriga kurser som vi kan erbjuda just nu. Kurserna som är markerade KOD95 ger en yrkeskompetensdag men är också öppna för allmänheten.

AMS-kurser läsåret 2021-2022

Vi erbjuder flera kurser under läsåret 2021-2022. Det gör vi i samarbete med Ålands landskapsregering och AMS. Kurserna är för dig som är anmäld som arbetssökande hos AMS.

Kurserna hålls vid Ålands yrkesgymnasium. Veckan innan varje kurs startar erbjuder vi branschsvenska inom det specifika området. Du får du lära dig ord och uttryck som används inom branschen.

Arbete som personlig assistent

 

6.9.21-4.2.22

 

Kurspaket, arbetsmaskiner och yrkessäkerhet

 

13.9-24.9.21

Bokföring

27.9-1.10.21 (branschsvenska), 4.10-22.12.21

Försäljning och butiksservice

11-15.10.21 (branschsvenska), 18.10-5.11.2021

Matlagning och köksarbete

25-29.10.21 (branschsvenska), 1-26.11.21

E-handel och digital marknadsföring

8-12.11.21 (branschsvenska), 15.11-10.12.2021

Affärsverksamhet, två examensdelar

10-14.1.22 (branschsvenska), 17.1-29.4.2022

Försäljning och logistik

17-21.1.22 (branschsvenska), 24.1-11.2.22

Servering och kassatjänst

7-11.3.22 (branschsvenska), 14.3-8.4.2022

Mer information om kurstider och anmälan hos ams.ax.

KOD95 ADR

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Du blir beviljad grundtillståndet efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov.

Du kan också bli beviljad körtillstånd för tanktransporter efter både avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt efter godkända prov i vardera kurs.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 ADR komplettering

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Giltighetstiden för ADR-tillstånd är fem år. För att hålla ditt tillstånd i kraft måste du delta i en ADR-kompletteringskurs. Ditt ADR-körkort blir då förlängt med fem år räknat från den dag giltighetsiden löpte ut förutsatt att du har deltagit i ADR kompletteringskurs och blivit godkänd i det tillhörande provet.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 ADR 1.3

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd. ADR 1.3 kortet är i kraft i tre år.

Denna utbildning vänder sig till personer som:

är delaktiga i transporter av farligt gods i någon form 

inte omfattas av kravet på ADR-intyg, till exempel vid transport med "värdeberäknad mängd".

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

 

KOD95 Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhetskortet är framtaget med syfte att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Kursen riktar sig främst till gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt.

När du avlagt kursen får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

KOD95 EFR 16 och Refresh 4h, Första-hjälpen utbildningar

På alla arbetsplatser bör det finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs.

Efter avlagd kurs får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Kurslängd: 16 timmar eller 8 timmar.

Refresher-kurs i Första hjälp

Refreshkursen är en uppdatering av Förstahjälp-kortet. För att kunna gå kursen behöver du ha ett ikraftvarande första-hjälpen-kort. När du genomgått kursen får du ett personligt Förstahjälp-kort som är ikraft i två år.

Kurslängd: 4 timmar

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Elsäkerhetsexamen

Vi är arrangörer av elsäkerhetsexamen som myndigheten TUKES utfärdar. Här kan du läsa mer om detta

Tentamen hålls två gånger per år, nästa tillfälle är 18.11 kl. 12:00-15:00 med anmälan senast 4.11.2021. 

Följande tillfällen hålls 21.4.2022 och 17.11.2022, båda kl. 12:00-15:00

Anmäl dig här

KOD95 Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Hygienkompetens (hygienpass)

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller till exempel kockar, cafébiträden, fiskare samt alla som jobbar på gruppfamiljedaghem och inom hemvården.

Alla har möjlighet att ta hygienpasskortet. För aktuell och allmän information om hygienpass se Evira - Livsmedelssäkerhetsverket

  Kursinnehåll

  Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Föreläsningarna tar bland annat upp:

  • kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel
  • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
  • personlig hygien
  • renhållning och avfallshantering 
  • egenkontroll
  • lagstiftning.

  Du kan antingen delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test (tentamen) eller enbart genomgå det skriftliga testet. Gör du enbart det skriftliga testet ger det inte en yrkeskompetensdag (Kod95).

  Du kan förbereda dig inför det skriftliga testet genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

  Enbart tentamen

  Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. Om du behöver göra en omtentamen vid samma tillfälle tillkommer det en kostnad för det. Gör du enbart det skriftliga testet ger det inte en yrkeskompetensdag (Kod95).

  Boka skräddarsydda kurser

  Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

  Kursdatum och anmälan

  Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år. Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Härdplaster

  I Sverige ska alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster vara utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den här utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen

  Kursen om klimatanläggningar inom fordonsbranschen gör dig behörig att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen (enligt statsrådets förordning 452/2009 och EU-förordningen 842/2006).

  Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap i:

  • grundläggande kylteknik
  • mobila kylanläggningar.

  Kursen ger dig också kunskaper om:

  • användandet av olika serviceaggregat
  • läcksökningsmetoder
  • kontroll efter ingrepp.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  KOD95 Grundkurs Kran/Travers

  Kran/travers (grundkurs)

  Kursen vänder sig till dig som använder:

  • traverser
  • pelarsvängkranar
  • telfrar på balk
  • telfrar på svängarm.

  Du lär dig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

  Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853 omfattar en dag närstudier. I kursen ingår även övningsuppgifter som måste vara gjorda och inlämnade till kursledaren senast två dagar innan kursstart. Efter godkända prov får du ett utbildningsintyg.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  KOD95 Grundkurs Lift/mobila arbetsplattsformar 

  Kursen vänder sig till dig som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar eller skylift.

  Du lär dig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

  Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper:

  • saxlift
  • bomlift
  • pelarlift
  • vikarmslift

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  KOD95 Miljösäkerhetskurs- företagets miljösäkerhet och -ansvar

  Att ta ansvar och stärka miljösäkerheten på företaget ger många vinster. Det gynnar inte bara vårt klimat, det gör också våra arbetsplatser säkrare. Dessutom kan det vara en god konkurrenskraft vid upphandlingar. En miljöansvarig verksamhet innebär också besparingar för företaget.

  I denna kurs får du grunderna i:

  • lagar, förordningar
  • miljöansvarig verksamhet
  • miljöolyckor
  • hur man undviker miljöstörning
  • miljösäkerhetsobservationer
  • avfall och avfallshantering
  • hantering av kemikalier och agerande vid kemikalieolyckor
  • energieffektivitet
  • materialeffektivitet
  • inspektion och förebyggande underhåll

  Under kursen arrangeras behörighetsprov, som både består av en teoretisk del och en praktisk del.

  Efter godkänt prov kan du ansöka om behörighetsintyg från Suomen Ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus (SYMKE). Du behöver förnya din behörighet efter fem år.

  Motorsågskort AB

  Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs utöver nivå A för att använda motorkedjesåg på ett säkert sätt vid normalt skogsarbete. Till exempel trädfällning, kvistning och kapning.
  Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.
   
  Kurslängd: 32 timmar

  Mer information om Motorsågskörkort AB

  Se Säker Skog för mer information om innehållet i korten

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

  KOD95 Nöd-förstahjälp på väg

  Kursen vänder sig till dig som kör yrkesmässig trafik. Kursen ger baskunskaper och färdigheter i hur du hjälper till i en nödsituation samt när en olycka eller sjukdomsattack inträffar.

  När du har avlagt kursen och blivit godkänd i sluttentamen får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  KOD95- Persontransport av personer med nedsatt rörlighet

  Enligt EU direktiv 181:2011 ska alla medlemsländer säkerställa att fordon för persontransport är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

  Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om:

  bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på fordon för persontransport 

  korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  KOD95 Safety Up® – grundkurs i arbetssäkerhet

  Safety Up-skolningarna stöder på ett äkta och förståeligt sätt individens beteende och utveckling av säkerhetskulturen istället för att fokusera på olika regler och direktiv.

  Safety Up- skolningarna:

  • stöder sig på tidsenliga utvecklingslösningar vad gäller säkerhet
  • är pedagogiskt effektiva
  • företagsspecifika och anpassningsbara.
  • Det är möjligt att genomföra Safety Up-skolningarna på ett sätt som berättigar till arbetssäkerhetskortet™.

  Efter slutförd utbildning ska du ha kännedom om:

  • grundkunskaper om samverkan på en gemensam arbetsplats och allmänna riskfaktorer
  • de allmänna principerna för arbetarskydd och goda praxis
  • grundfärdigheter att tillägna sig introduktion gällande arbetsplats och arbetsuppgifter.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 8 timmar närstudier.

  Utbildningen innehåller:

  • innebörden av säkerhet
  • säkerhetskultur
  • en säker arbetsplats
  • utvecklingen av säkerhet
  • agerande i olycksfallssituationer
  • godkänd som arbetssäkerhetskort™ utbildning.
  • Utbildningen ersätter inte lagstadgad arbetsplatsorientering.

  För genomförandet av kursen ansvarar en kursledare som genomgått utbildarutbildning.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Serveringspass (Alkopass)

  Allmän information om AF och AFS finns på ÅMHM:s hemsidor:

  http://www.amhm.ax/ansvarig-forestandare

  Behöver du ett serveringspass (alkopass)?

  • Ska du endast jobba som servitör? För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett alkopass. Det räcker om det finns en anställd med alkopass på jobb samtidigt då du jobbar.

  Lite om själva provtillfället:

  • Provet skriver du på Strandgatan 1 i Mariehamn (fd Ålands hotell-och restaurangskola). Anmäl dig i kansliet på våning 2
  • Provet kan du skriva måndag- torsdag klockan 08.00-14.00. Ring före och boka en tid, tel (018)536600 eller maila kerstin.welander@gymnasium.ax 
  • Ta med ID-kort, körkort, pass eller motsvarande ID-handling så att din identitet kan verifieras.
  • Tentavgiften är 40 € som du skall ha med dig i kontanter.
  • Frågorna är rakt från kompendiet ”Instuderingsfrågor.” Exempel på provfrågor finns i ”Övningshäfte.” Se dokument till höger här på sidan.
  • Får du godkänt i provet så skriver vi ut ett intyg över detta. Intyget skall du ta en kopia på och ha med dig till arbetsplatsen.
  • Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med Arättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker.

  Johan.ulfsson@gymnasium.ax

  Tel 018 536600. Länkar till höger i bifogat dokument med instuderingsfrågor och övningshäfte.

  Här finns mer information

   

  KOD95 Skolskjutsutbildning

  För att förstå hur barn uppför sig i trafiken behöver du ha kunskap om vilka förutsättningar barn har för att klara sig i trafikmiljö. Därför måste du gå en utbildning som är godkänd av Ålands landskapsregering (2 § 3 mom. landskapsförordningen, 2008:140) för att få köra skolskjuts.

  Ålands gymnasium erbjuder både skolskjutsutbildning (grundkurs) och skolskjutsfortbildning.

  Ansvar för elever med olika ålder och förmåga

  Elever som åker skolskjuts är en mycket blandad grupp med olika åldrar, mognad och förmåga. Det betyder att du har ansvar för att transportera allt från sjuåringar till femtonåringar, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns det många olika typer av funktionsnedsättningar, från rullstolsanvändare, synskadade och epileptiker till elever med språkstörning eller autism.

  Kursen är godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare

  Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. För att kursen ska bli godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare (kod 95) behöver du dock komplettera med godkänd trafiksäkerhetsutbildning i Ålands yrkesgymnasiums simulator eller från Gillingebanan (intyg krävs).

  Fortbildningen sker vart femte år.

  Kursinnehåll:

  Landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140)

  Förarens roll och attityd

  Krishantering

  Praktisk Första hjälp-utbildning

  Säkerhetsgenomgång

  Information om bromssituationer och bromssträckor

  Praktisk genomgång av fordon

  Trafiksäkerhetsutbildning (i simulator eller på Gillingebanan)

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Ställningsbyggande

  Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning ha genomgått en utbildning eller fått motsvarande information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning. 

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

   

  KOD95- Säkerheten vid elarbeten SFS6002 fordonsbranschen

  Elarbetssäkerhetskortet SFS 6002

  elsäkerhetsutbildning är utbildning om yrkessäkerhet som krävs av bilmekaniker som servar eller reparerar el- eller hybridfordon. Utbildning krävs också av ledning och experter om verkstaden arbetar med ett högspänningssystem för el- eller hybridfordon.

  Kursen omfattar innehållet i standard SFS 6002 och viktiga föreskrifter för reparation av elfordon. Utbildningen täcker också strukturen för den elektriska växellådan och elfordonets teknik ur verkstadens synvinkel. Utbildningen är en illustrativ teoretisk utbildning som ger möjlighet att arbeta med el- och hybridfordon utan att äventyra sig själv eller göra bilen farlig för andra. Utbildningen omfattar tydligt vad som krävs av verkstaden och vilka typer av arbete som kan utföras på verkstaden med högspänningsfordonet. Att utföra arbete relaterat till bilens högspänningssystem kräver separat utbildning. I slutet av kursdagen hålls en tentamen. Efter godkänd tentamen erhåller deltagarna ett kursintyg samt elarbetssäkerhetskortet. Kortet är ikraft tillsammans med en genomgången förstahjälpen kurs. Elarbetssäkerhetskortet ska förnyas vart femte år.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 8 h.

  Innehållet är följande:

  • Lagar, författningar och standarder  
  • Elektricitetens farlighet
  • Första hjälpen, kommunikation och arbetsområde
  • Ritningar och skyltar
  • Driftsåtgärder och funktionskontroller
  • Arbetsmetoder

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb  

  Säkerhet vid elarbeten SFS6002 

  Alla som arbetar inom elbranschen behöver utbildning i elarbetssäkerhet. Här ingår även personer med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

  Texten som visas när man klickat på rubriken.

   

  KOD95 Truck AB (grundkurs)

  Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap om truckhantering. Målet med att utbilda truckförare är att de ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att framföra truckar på en arbetsplats på ett säkert och resurseffektivt sätt.

  Utbildningen ska ge dig som är truckförare en höjd kompetens. Målet är att: 

  • öka säkerheten
  • minska på person och materiella skador
  • förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

  Efter avlagd grundkurs för AB-truckar kan du utöka med klass C och D.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 16 timmar närstudier och 4 timmar distansstudier. Studierna på distans genomför du innan närstudierna börjar.

  Närstudierna indelas i 8 timmar teoretiska studier och 8 timmar praktiska körövningar med både A- och B-truck. 

  Kursen innehåller:

  • trucktyper
  • truckens konstruktion
  • truckens stabilitet
  • materialhantering och emballage
  • godshantering med truck
  • daglig tillsyn
  • trafik och säkerhet
  • lagar och arbetarskydd
  • farligt gods.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb  

  KOD95-Truck C (fortsättningskurs)

  Utbildningen ger dig behörighet att framföra hjullastare och liknande arbetsutrustningar på plana och hårdgjorda underlag när du använder maskinerna med:

  • gaffellarmar
  • annat lyftaggregat med liknande funktion.

  Utbildningen ger dig truckförarbevis som gäller inom EU.
  Förkunskapskrav: Grundkurs för truckförare.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

  Kod95-Trucksäkerhet

  Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. I kursen ingår säkerhet, riskbedömningar och ansvarsfrågor rörande användning av truck. Som utbildad förare i trucksäkerhet är du lönsam för ditt företag eftersom du  hjälper till att öka säkerheten, minska antalet personskador och förbättra effektiviteten med hjälp av din kompetens. På så sätt bidrar du till att sänka kostnaderna.

  Efter godkänd truckförarutbildning har du grundläggande färdigheter och kunskaper i hur du säkert och resurseffektivt kör truck i typ A och B. Du kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Fortbildningar yrkeschaufförer

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

   

   

   

  Kursanmälan

  Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

  Här kan du anmäla dig och se aktuella kursdatum

  Du kan också anmäla dig direkt till studiekoordinator Ylva Wallin, tfn 536 505.

  Samtliga kurspriser vid Ålands yrkesgymnasium anges exklusive moms.

  Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

  • för sista anmälningsdag se respektive kurs
  • avbokning ska ske fem dagar före kursstart. För icke annullerad plats faktureras 50€
  • för att kurserna ska starta behövs 8 anmälningar