Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurser och utbildningar för arbetslivet

I kursverksamheten ingår allt från behörighetsgivande kurser till fortbildningar. Välkommen att bekanta dig med innehållet i vårt kursutbud.

Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Det är också möjligt att skräddarsy kurser. Kontakta oss med dina önskemål.

Här presenterar vi de behörighetsgivande kurser och övriga kurser som vi kan erbjuda just nu:

AMS-kurser läsåret 2021-2022

Vi erbjuder flera kurser under läsåret 2021-2022. Det gör vi i samarbete med Ålands landskapsregering och AMS. Kurserna är för dig som är anmäld som arbetssökande hos AMS.

Kurserna hålls vid Ålands yrkesgymnasium. Veckan innan varje kurs startar erbjuder vi branschsvenska inom det specifika området. Du får du lära dig ord och uttryck som används inom branschen.

Bokföring

27.9-1.10.21 (branschsvenska), 4.10-22.12.21

Försäljning och butiksservice

11-15.10.21 (branschsvenska), 18.10-5.11.2021

Matlagning och köksarbete

25-29.10.21 (branschsvenska), 1-26.11.21

E-handel och digital marknadsföring

8-12.11.21 (branschsvenska), 15.11-10.12.2021

Affärsverksamhet, två examensdelar

10-14.1.22 (branschsvenska), 17.1-29.4.2022

Försäljning och logistik

17-21.1.22 (branschsvenska), 24.1-11.2.22

Servering och kassatjänst

7-11.3.22 (branschsvenska), 14.3-8.4.2022

Mer information om kurstider och anmälan hos ams.ax.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhetskortet är framtaget med syfte att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Kursen riktar sig främst till gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt.

När du avlagt kursen får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

 

Första hjälpen (grundkurs och refresher-kurs)

På alla arbetsplatser bör det finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs.

Efter avlagd kurs får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Kurslängd: 16 timmar eller 8 timmar.

Refresher-kurs i Första hjälp

Refreshkursen är en uppdatering av Förstahjälp-kortet. När du genomgått kursen får du ett personligt Förstahjälp-kort som är ikraft i två år.

Kurslängd: 4 timmar

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Hygienkompetens (hygienpass)

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller till exempel kockar, cafébiträden, fiskare samt alla som jobbar på gruppfamiljedaghem och inom hemvården.

Alla har möjlighet att ta hygienpasskortet. För aktuell och allmän information om hygienpass se Evira - Livsmedelssäkerhetsverket

  Kursinnehåll

  Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Föreläsningarna tar bland annat upp:

  • kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel
  • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
  • personlig hygien
  • renhållning och avfallshantering 
  • egenkontroll
  • lagstiftning.

  Du kan antingen delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test (tentamen) eller enbart genomgå det skriftliga testet.

  Du kan förbereda dig inför det skriftliga testet genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

  Enbart tentamen

  Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. Om du behöver göra en omtentamen vid samma tillfälle tillkommer det en kostnad för det. 

  Boka skräddarsydda kurser

  Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

  Kursdatum och anmälan

  Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år. Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Härdplaster

  I Sverige ska alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster vara utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den här utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen

  Kursen om klimatanläggningar inom fordonsbranschen gör dig behörig att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen (enligt statsrådets förordning 452/2009 och EU-förordningen 842/2006).

  Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap i:

  • grundläggande kylteknik
  • mobila kylanläggningar.

  Kursen ger dig också kunskaper om:

  • användandet av olika serviceaggregat
  • läcksökningsmetoder
  • kontroll efter ingrepp.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Motorsågskörkort AB

  Syftet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs utöver nivå A för att använda motorkedjesåg på ett säkert sätt vid normalt skogsarbete. Till exempel trädfällning, kvistning och kapning.
  Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.
   
  Kurslängd: 32 timmar

  Mer information om Motorsågskörkort AB

  Se Säker Skog för mer information om innehållet i korten

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Alkopass

   

  Allmän information om AF och AFS finns på ÅMHM:s hemsidor:

  http://www.amhm.ax/ansvarig-forestandare

  Behöver du ett serveringspass (alkopass)?

  • Ska du endast jobba som servitör? För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett alkopass. Det räcker om det finns en anställd med alkopass på jobb samtidigt då du jobbar.
  • Sista chansen att skriva tentamen i serveringspass är den 7.6.2021. Nästa tillfälle är måndag den 16.8.2021.

  Lite om själva provtillfället:

  • Provet skriver du på Strandgatan 1 i Mariehamn (fd Ålands hotell-och restaurangskola). Anmäl dig i kansliet på våning 2
  • Provet kan du skriva måndag- torsdag klockan 08.00-14.00. Ring före och boka en tid, tel (018)536600 eller maila kerstin.welander@gymnasium.ax 
  • Ta med ID-kort, körkort, pass eller motsvarande ID-handling så att din identitet kan verifieras.
  • Tentavgiften är 40 € som du skall ha med dig i kontanter.
  • Frågorna är rakt från kompendiet ”Instuderingsfrågor.” Exempel på provfrågor finns i ”Övningshäfte.” (...bra att öva på)
  • Får du godkänt i provet så skriver vi ut ett intyg över detta. Intyget skall du ta en kopia på och ha med dig till arbetsplatsen.
  • Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med Arättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 3 månader med servering av alkoholdrycker.

  Johan.ulfsson@gymnasium.ax

  Tel 018 536600. Länkar till höger i bifogat dokument med instuderingsfrågor och övningshäfte.

  Här finns mer information

   

  Ställningsbyggande

  Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning ha genomgått en utbildning eller fått motsvarande information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Säkerhet vid elarbeten SFS6002

  Alla som arbetar inom elbranschen behöver utbildning i elarbetssäkerhet. Här ingår även personer med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Yrkeschaufförsutbildningar och -kurser (KOD 95)

  All information som rör fortbildningsdagar, yrkeskompetenser och övriga yrkeschaufförsutbildningar och -kurser har vi samlat på egna sidor:

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

   

   

   

  Kursanmälan

  Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

  Här kan du anmäla dig och se aktuella kursdatum

  Du kan också anmäla dig direkt till studiekoordinator Ylva Wallin, tfn 536 505.

  Samtliga kurspriser vid Ålands yrkesgymnasium anges exklusive moms.

  Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

  • för sista anmälningsdag se respektive kurs
  • avbokning ska ske fem dagar före kursstart. För icke annullerad plats faktureras 50€
  • för att kurserna ska starta behövs 8 anmälningar