Kurser och utbildningar för arbetslivet

I kursverksamheten ingår allt från behörighetsgivande kurser till fortbildningar. Välkommen att bekanta dig med innehållet i vårt kursutbud.

Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Det är också möjligt att skräddarsy kurser. Kontakta oss med dina önskemål.

Här presenterar vi de behörighetsgivande kurser och övriga kurser som vi kan erbjuda just nu:

Ansvarsfull alkoholservering- och konflikthantering

Målet med kursen ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och andra rusmedel på serveringsplatser. Syftet är också att motverka överservering och servering till minderåriga. Enligt Ålands landskapsregering beslut (S1303P03, nr 5 och S1013E35, nr 83) ska innehavare av serveringstillstånd både uppmuntra och göra det möjligt för sin personal att delta i kurser i ansvarsfull alkoholservering.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om metoden ansvarsfull alkoholservering samt konflikthantering. Det gör det lättare för dig att hantera de situationer och konflikter som kan uppstå i samband med avvisanden. Färdigheterna kan också vara till nytta för yrkespersoner i andra verksamheter där alkohol eller andra rusmedel förekommer. 

Målgruppen är krögare, serveringspersonal, väktare, taxiidkare‐ och chaufförer, hälso‐ och sjukvårdspersonal, personal vid alarmcentralen, polismyndigheten och gränsbevakningen samt övriga intresserade.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Arbetssäkerhet (grundkurs)

Arbetssäkerhetskortet är framtaget med syfte att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Kursen riktar sig främst till gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt.

När du avlagt kursen får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. 

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Första hjälpen (grundkurs och refresher-kurs)

På alla arbetsplatser ska det enligt lag finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du med enkla medel kan hjälpa en annan person om du hamnar i en situation där första hjälpen behövs.

Kursen motsvarar Röda Korsets förstahjälpen-utbildning. När du avlagt kursen och fått godkänt i sluttentamen får du ett personligt Förstahjälp-kort från EFR . Kortet är i kraft 2 år.

Kurslängd: 2 dagar

Refresher-kurs i Första hjälp

Förstahjälp-kortet ger dig färdigheter i hantering av nödsituationer. När du avlagt kursen och blivit godkänd i sluttentamen får du ett personligt Försthjälp-kort från ERF, som är i kraft 2 år.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Handledarutbildning för närvårdare

Utbildning riktar sig till närvårdare och liknande arbetsgrupper samt till den personal som representerar arbetsgivaren.

Kursen är gratis.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Hygienkompetens (hygienpass)

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller till exempel kockar, cafébiträden, fiskare samt alla som jobbar på gruppfamiljedaghem och inom hemvården.

I praktiken betyder det att:

 • du ska delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test
 • du har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Kursinnehåll

Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Föreläsningarna tar bland annat upp:

 • kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel
 • matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
 • personlig hygien
 • renhållning och avfallshantering 
 • egenkontroll
 • lagstiftning.

Du kan förbereda dig inför kurstillfället genom att bekanta dig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel samt Evira - Livsmedelssäkerhetsverket. Som litteratur inför kursen och tentamen kan du läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien.

Enbart tentamen

Om du anser dig ha tillräckligt goda kunskaper om hygienkompetens kan du välja att inte gå kursen utan bara delta vid tentamen. 

Boka skräddarsydda kurser

Det är möjligt att beställa hygienkompetenskursen för en enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt utgår då från beställarens önskemål. 

Kursdatum

Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Härdplaster

I Sverige ska alla som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster vara utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den här utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen

Kursen om klimatanläggningar inom fordonsbranschen gör dig behörig att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen (enligt statsrådets förordning 452/2009 och EU-förordningen 842/2006).

Målsättningen med kursen är att ge dig kunskap i:

 • grundläggande kylteknik
 • mobila kylanläggningar.

Kursen ger dig också kunskaper om:

 • användandet av olika serviceaggregat
 • läcksökningsmetoder
 • kontroll efter ingrepp.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Serveringspass

Efter godkänd tentamen kan du fungera som ansvarig föreståndare vid restauranger med olika utskänkningsrättigheter.

Serveringpasset/alkopasset är indelat i tre behörighetsområden:

 • A-rättigheter (svaga- och starka alkoholdrycker) Deltagaren skall ha jobbat heltid 24 månader med servering av alkoholdrycker
 • B-rättigheter (svaga alkoholdrycker upp till 22 vol%) Ingen arbetserfarenhet krävs
 • C-rättigheter (naturligt jästa alkoholdrycker upp till 4,7 vol%) Ingen arbetserfarenhet krävs

I kursen ingår en skriftlig tentamen. Du har även möjlighet att ta kursen genom självstudier och sedan avlägga tentamen hos oss.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Ställningsbyggande

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning ha genomgått en utbildning eller fått motsvarande information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Säkerhet vid elarbeten SFS6002

Alla som arbetar inom elbranschen behöver utbildning i elarbetssäkerhet. Här ingår även personer med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Yrkeschaufförsutbildningar och -kurser (KOD 95)

All information som rör fortbildningsdagar, yrkeskompetenser och övriga yrkeschaufförsutbildningar och -kurser har vi samlat på egna sidor:

Mer information om utbildningar och kurser för yrkeschaufförer

Kursanmälan

Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

Kursanmälan och mer information om aktuella kursdatum

Du kan också anmäla dig direkt till studiesekreterare Ylva Wallin, tfn 532 579.

Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

 • du måste anmäla dig senast 7 vardagar innan kursstart. 
 • avbokningsavgiften är 50 €, men avgiften debiteras inte om avbokningen sker 7 vardagar innan kursstart.
 • det behöver vara minst 8 deltagare för kursstart.