Ålands gymnasium har fått tillstånd av Ålands landskapsregering att ordna fortbildningsdagar för yrkesförare. Målsättningen med fortbildningsdagarna är att hålla landskapets yrkeschaufförer uppdaterade kring de kunskaper som är viktiga inom yrkesområdet. Som yrkeschaufför behöver du därför förnya din yrkeskompetens vart femte år.

Kraven på fortbildning gäller lastbils- och bussförare som:

  • genomfört grundläggande yrkeskompetens (grundutbildning)
  • genomfört yrkeskompetensen baserad på genomgången fortbildning enligt övergångsbestämmelserna
  • utvidgat sin yrkeskompetens.

KOD 95 - kurser för dig som är yrkeschaufför

I praktiken innebär fortbildningen för yrkeschaufför att du vart femte år ska delta i fem kompetenshöjande kurser med en sammanlagd tid på 35 timmar. Kursen Säkert körsätt är alltid obligatorisk och arrangeras av Ålands Näringsliv. Övriga kurser väljer du själv i vårt kursutbud nedan.

Efter genomförd utbildning lämnar du in en ansökan till Ålands polismyndighet som sedan utfärdar ett yrkeskompetensbevis som en anteckning i körkortet (KOD 95). Det kan du göra tidigast 6 månader innan giltighetstiden går ut. I din ansökan ska du bifoga intyg på att du genomfört fem fortbildningskurser. Om du inte har deltagit i de obligatoriska fortbildningsdagarna får du heller inte köra i yrkesmässig trafik.

Går dina behörigheter snart ut?

Datum för sista giltighetsdagen hittar du på körkortet vid körkortsklasserna som motsvarar yrkeskompetensen för lastbil eller buss. Det nya giltighetsdatumet flyttar sedan fem år framåt från det gamla datumet på körkortet.

Uppdatera dina behörigheter i god tid så riskerar du inte att bli av med din yrkeskompetens.

Våra kurser

Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda kurser för företag utöver de datum som finns i kurskalendern. Kontakta oss med dina önskemål. Samtliga kurspriser anges exklusive moms.

Kursanmälan

Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

Kursanmälan och mer information om aktuella kursdatum

Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

  • i allmänhet är det anmälan senast 7 vardagar innan kursstart, men se alltid aktuell kurs för sista anmälningsdag. 
  • avbokning ska senast fem dagar före kursstart. För icke annullerad plats faktureras 50€
  • det behöver vara minst 8 deltagare för kursstart.