Du blir beviljad grundtillståndet efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov. Du kan också bli beviljad körtillstånd för tanktransporter efter både avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt efter godkända prov i vardera kurs.

    Obs!

    Kortet är giltigt i fem år, sedan behöver du förnya din behörighet.

    För att hålla ADR-tillståndet ikraft måste du delta i ADR-kompletteringskurs. ADR-körtillståndet förlängs med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut om du deltagit i ADR kompletteringskurs samt har blivit godkänd i tillhörande prov.

    Tillkommer 175,00 € för prov/ tillståndsavgift till Fordonsmyndigheten.