Safety Up- skolningarna:

 • stöder sig på tidsenliga utvecklingslösningar vad gäller säkerhet
 • är pedagogiskt effektiva
 • företagsspecifika och anpassningsbara.
 • Det är möjligt att genomföra Safety Up-skolningarna på ett sätt som berättigar till arbetssäkerhetskortet™.

Efter slutförd utbildning ska du ha kännedom om:

 • grundkunskaper om samverkan på en gemensam arbetsplats och allmänna riskfaktorer
 • de allmänna principerna för arbetarskydd och goda praxis
 • grundfärdigheter att tillägna sig introduktion gällande arbetsplats och arbetsuppgifter.

Utbildningen innehåller:

 • innebörden av säkerhet
 • säkerhetskultur
 • en säker arbetsplats
 • utvecklingen av säkerhet
 • agerande i olycksfallssituationer
 • godkänd som arbetssäkerhetskort™ utbildning.
 • Utbildningen ersätter inte lagstadgad arbetsplatsorientering.

För genomförandet av kursen ansvarar en kursledare som genomgått utbildarutbildning.