Med läroavtal får du en yrkesutbildning samtidigt som du jobbar.