Är du intresserad av matlagning? Vill du lära dig svenska samtidigt som du utbildar dig för en framtid inom restaurangbranschen?

Integrationsutbildningen är 2-årig och innehåller extra undervisning i svenska. Efter examen har du en delexamen inom restaurang-och cateringbranschen.

Efter utbildningen kan du söka jobb som köksbiträde i exempelvis restauranger, storkök och på färjor. Om du efter den här utbildningen väljer att studera vidare finns det möjlighet att få en examen inom restaurang- och cateringbranschen ( servitör och kock).

Utbildningsupplägg

Närstudier, LIA (praktik), yrkesprov och  extra undervisning i svenska och datorkunskap. I utbildningen ingår hygien- och serveringspass.

Examensdelar från både kök och servering ingår i utbildningen.

I studierna ingår:

Ansökan öppen 1.2-26.2.2023

Utbildningen startar i september 2023 och avslutas i maj 2025

Behörighetskrav:

  • Minst 18 år
  • Betyg från grundskola eller motsvarande
  • Språknivå, svenska: A2 (språkexamensintyg eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå)

Antagning

Lämpligheten till yrket testas under våren 2023 i form av intervjuer. Den som uteblir från intervjuer utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon eller e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

Sökande ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff och intervju med ansvarig lärare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon eller e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in under våren 2023.

Urvalsprov

Skolan kan ordna urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 1.2-26.2.2023

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg från grundskola
  • intyg över arbetserfarenhet inom branschen
  •  intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå
  • Bilagorna bör vara på svenska eller engelska