Är du intresserad av matlagning? Vill du lära dig svenska samtidigt som du utbildar dig för en framtid inom restaurangbranschen?

Integrationsutbildningen är 2-årig och innehåller extra undervisning i svenska. Efter examen har du en delexamen inom restaurang-och cateringbranschen.

Efter utbildningen kan du söka jobb som köksbiträde i exempelvis restauranger, storkök och på färjor. Om du efter den här utbildningen väljer att studera vidare finns det möjlighet att få en examen inom restaurang- och cateringbranschen ( servitör och kock).

Utbildningsupplägg

Närstudier, LIA (praktik), yrkesprov och  extra undervisning i svenska och datorkunskap. I utbildningen ingår hygien- och serveringspass.

Examensdelar från både kök och servering ingår i utbildningen.

I studierna ingår:

Ansökan öppen 8.6-7.8.2023

Utbildningen startar i september 2023 och avslutas i maj 2025

Behörighetskrav:

  • Minst 18 år
  • Betyg från grundskola eller motsvarande
  • Språknivå, svenska: A2 (språkexamensintyg eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå)

Antagning

Lämpligheten till yrket testas under augusti 2023 i form av intervjuer. Den som uteblir från intervjuer utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon eller e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

Sökande ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff och intervju med ansvarig lärare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon eller e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in i augusti 2023.

Urvalsprov

Skolan kan ordna urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 8.6-7.8.2023

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg från grundskola
  • intyg över arbetserfarenhet inom branschen
  •  intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå eller intyg över genomförd SFI-kurs på minst A2-nivå
  • Bilagorna bör vara på svenska eller engelska