Ansökan i den samåländska elevantagningen 2019 är öppen under tiden 19.3-5.4. Sök till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola.

Ansökan och antagning hittar du här

Utbildning på Åland 2019-2020

Broschyren "Utbildning på Åland 2019-2020" innehåller information om utbildningsprogrammen vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. I broschyren ges också information om Ålands folkhögskola.