Studieplan för Ålands lyceum lå 2023-2024

Alla sökande till Ålands lyceum bör lämna in en studieplan senast 15 mars 2023.