Kock och servitör - läroplan för utbildningsprogrammen

Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna
Kompetensområdet för kock, kock
Kompetensområdet för kundservice, servitör

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 11.10.2016
REVIDERAD 17.4.2018