Fastighetsservice (YST) - läroplan för utbildningsprogrammet

Yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom fastighetsservice
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

LÄROPLANEN GODKÄND AV STYRELSEN FÖR ÅLANDS GYMNASIUM 14.02.2017
REVIDERAD 17.4.2018