Utbildningen förbereder dig för en karriär som däcksbefäl ombord på fartyg. Med din vaktstyrmansexamen och godkänd praktik är du berättigad att ansöka om behörighetsbrev som vaktstyrman.

Du behöver ett sjömansläkarintyg

Att arbeta ombord på fartyg ställer särskilda krav på din hälsa. Därför genomgår sjömän och blivande sjömän regelbundet kontroller med start innan din första anställning till sjöss. Observera att du behöver skaffa dig ett sjömansläkarintyg i god tid innan du påbörjar dina studier vid sjöfartsprogrammen. Kontrollerna sker med stöd av en förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 1171/2010).

Kravet för sjötjänst är felfritt färgseende och en synskärpa på nära håll om 0,1 på vardera öga utan glasögon (FFS 224/2013).

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartyg eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 166/2013). Dina arbetsuppgifter som vakthavande befäl är att sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.

Vidareutbildning

Du kan fortsätta dina studier till sjökapten. Vid Högskolan på Åland får du räkna två år tillgodo om du har examen som däcksbefäl från Ålands yrkesgymnasium. Du kan också fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i övriga Finland. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

 

 

I studierna till vaktstyrman ingår:

  • Navigation
  • Fartygsmaskinteknik
  • Säkerhets- och skyddsutbildning
  • Navigation på operativ nivå
  • Sjötransportteknik på operativ nivå
  • Sjömansskap och ledarskap
  • Radiokommunikation