Verkstadsmekaniker – läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen inom maskin-  och metallbranschen
Kompetensområdet för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker 
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 11.10 2016