Närvårdare - läroplan (äldre version)

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.
Aktuell för studerande som startade sina studier innan höstterminen 2018.

Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium  07.06.2016.