Läroplan för Ålands lyceum (2016)

Godkänd av Ålands gymnasiums styrelse 18.05.2016

Revideringar
Reviderad och godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.11.2016.

Fr.o.m. hösten 2021 tas en ny läroplan i bruk - mer information kommer!