Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Information till dig som sökt studieplats

ÅG N21

Välkommen till Ålands gymnasium!

Med start den 10 juni får du som ansökt om studieplats vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium ett brev i postlådan. Senast den 17 juni ska du ha fått beskedet skickat till dig. Om du inte har fått det så hör av dig- kontaktuppgifter till höger.
I beskedet finns anvisningar för hur du bekräftar eller tackar nej till studieplatsen, senast den 26.6.2024 kl.15:00 vill vi ha ditt svar.

I beskedet framgår också hur en eventuell reservantagning går till.

I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är:
•    antagen
•    reservplacerad
•    struken
Obs! Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

Reservplats

Om det i beskedet framkommer att du står på reservplats:
•    Du måste ändå bekräfta att du vill stå kvar som reserv. Om du inte svarar inom utsatt tid stryker vi din ansökan.
•    Om du står på reservplats får du inget nytt besked från oss förrän du eventuellt får en studieplats.

Bekräfta din plats i tid

Som sökande ska du bekräfta din studieplats till Ålands gymnasium senast den 26.6.2024 kl. 15:00. Observera att poststämpeln inte beaktas.
Svarsbesked som blir inlämnade efter utsatt tidpunkt beaktas inte och som sökande blir du struken från alla utbildningsprogram.
Det är mycket viktigt att du svarar på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Vill du ansöka om studiestöd eller ska köpa en dator inför studiestarten? Då är det bra om du tar en kopia på antagningsbrevet.

Så här når du antagningen i sommar

Handläggarna vid antagningen är på plats varje vardag kl. 09:00-15:00 fram till den 28 juni.
Handläggarna har sedan semester fram till den 29 juli.
Du når antagningen per e-post: antagning@gymnasium.ax eller tfn. 018-536 508.
Åland gymnasiums telefonväxel är stängd från den 10 juni fram till den 9 augusti.

Andra antagningsomgången 2024

Om det finns lediga studieplatser ordnar vi en andra antagningsomgång för sökande utan studieplats (efterantagning).
Den andra antagningsomgången är öppen från och med kl 12:00 den 30 juli och pågår till kl 23:59 den 2 augusti. Samma antagningskriterier och poängsystem gäller i den andra antagningsomgången som i den första antagningen.
Ansökan görs via ansökningsformulär på Ålands gymnasiums webbplats.

Vad behöver jag veta innan skolstart?

Information till nya studerande publiceras digitalt på Studnet.