Utbildning på Åland 2022-2023

Broschyren "Utbildning på Åland 2022-2023" innehåller information om utbildningsprogrammen vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. I broschyren ges också information om Ålands folkhögskola.