Studieplaneringshäfte för Ålands lyceums studerande på åk 1 lå 2023-2024

I planeringshäftet finns uppgifter om val av ämnen och studieavsnitt till läsåret 2023-2024.