Studieplaneringshäfte för Ålands lyceum inför åk 1 lå 2024-2025

I planeringshäftet finns uppgifter om val av ämnen och studieavsnitt till läsåret 2023-2024.