Rörmontör - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen i husteknik
Kompetensområdet för rörmontering, rörmontör