Merkonom - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen i  företagsekonomi 
Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016, 
läroplanens avsnitt 2.7–2.13 godkända av styrelsen för Ålands gymnasium 12.12.2017
REVIDERAD 17.4.2018