Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Merkonom - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen i  företagsekonomi 
Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016, 
läroplanens avsnitt 2.7–2.13 godkända av styrelsen för Ålands gymnasium 12.12.2017
REVIDERAD 17.4.2018