Ålands gymnasium önskar alla en Glad Påsk!

Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning (2012)

Läroplansgrunderna ska användas som grund för uppgörande av programvisa läroplaner inom yrkesinriktad specialundervisning.

Läroplansgrunderna ska även användas vid ordnande av undervisning för studerande i behov av särskilt stöd inom andra utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen. 

Läroplansgrunderna trädde i kraft den 1 augusti 2012.