Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning (2012)

Läroplansgrunderna ska användas som grund för uppgörande av programvisa läroplaner inom yrkesinriktad specialundervisning.

Läroplansgrunderna ska även användas vid ordnande av undervisning för studerande i behov av särskilt stöd inom andra utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen. 

Läroplansgrunderna trädde i kraft den 1 augusti 2012.