Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning (2012)

Läroplansgrunderna ska användas som grund för uppgörande av programvisa läroplaner inom yrkesinriktad specialundervisning.

Läroplansgrunderna ska även användas vid ordnande av undervisning för studerande i behov av särskilt stöd inom andra utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen. 

Läroplansgrunderna trädde i kraft den 1 augusti 2012.