Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del (2016)

Läroplan för Ålands yrkesgymnasium 

Läroplanens  allmänna del beskriver verksamhet och undervisning för de kompetensområden som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning.

Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016