Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Läroplan för Ålands yrkesgymnasium, allmän del (2016)

Läroplan för Ålands yrkesgymnasium 

Läroplanens  allmänna del beskriver verksamhet och undervisning för de kompetensområden som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning.

Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016