Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurskalender vt 2022

Kurser och utbildningar våren 2022. Med reservation för ändringar

Önskar Du annan tidpunkt för kurs, kontakta Marica Eliasson tel. 018-536 506 eller marica.eliasson@gymnasium.ax.

Välkommen att besöka vår kurskalender för mer information!