Kurskalender vt 2022

Kurser och utbildningar våren 2022. Med reservation för ändringar

Önskar Du annan tidpunkt för kurs, kontakta Marica Eliasson tel. 018-536 506 eller marica.eliasson@gymnasium.ax.

Välkommen att besöka vår kurskalender för mer information!