Krisplan

Krisplanen beskriver praktiska arrangemang och eftervård när studerande eller personal förolyckats.

Reviderad 2018-08-08