Krisgrupp och Krisplan

Vid Ålands gymnasium finns en gemensam krisgrupp för Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.
Krisgruppen sammankallas då

  • en studerande råkar ut för en svår olycka (allvarligt skadad) eller plötsligt avlider.
  • en anställd som har kontakt med studerande råkar ut för en svår olycka eller plötsligt avlider.

Krisplanen beskriver praktiska arrangemang och eftervård vid ovan nämnda tillbud.

Vid kris kontakta rektor eller någon i krisgruppen

Ronny Holmström-Wall
Vik. förvaltningschef

Tfn: +358-457 529 5050

Marcus Koskinen-Hagman
Rektor, Ålands lyceum

Tfn: +358 457 344 3900

Gitte Holmström
Rektor Ålands yrkesgymnasium

Tfn: +358 457 34 52 520

Krisgruppens övriga medlemmar

 

Anna Levander (ordf.)
Studiehandledare

Tfn privat: +358 40 5149077
Tfn jobb: +358 457 345 0165

Mona Verho
Skolhälsovårdare

Tfn jobb: +358 457 5291 011
Tfn privat: +358 40 7296 400

Jhonina Lindqvist
Skolpsykolog

Tfn jobb: +358 457 548 35 17
Tfn privat: +358 407 384 227

Pernilla Silvander
Skolkurator

Tfn jobb: +358 457 343 1012
Tfn privat: +358 405 606 057

 

Uppdaterad 2023-02-08