Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Husbyggare - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen inom byggbranschen
Kompetensområdet för husbyggnad, husbyggare
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands Gymnasium 14.02.2017
REVIDERAD 17.4.2018 och 20.11.2018