Hotell, restaurang, catering (YSK) - läroplan för utbildningsprogrammet

Yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna med anpassad bedömning.
Hotell, restaurang, catering (YSK) 

LÄROPLANEN GODKÄND AV STYRELSEN FÖR ÅLANDS GYMNASIUM 21.03.2017
REVIDERAD 17.4.2018