Hemarbets- och rengöringsservice (YSH) - läroplan för utbildningsprogrammet

Yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hemarbets - och  rengöringsservice.
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 21.03.2017
REVIDERAD 17.4.2018