Frisör - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen inom frisör
Kompetensområdet för frisör 
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

GODKÄND AV STYRELSEN FÖR ÅLANDS GYMNASIUM 22.11.2016
REVIDERAD 17.4.20