Fordonsmekaniker - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen inom bilbranschen     
Kompetensområdet för bilteknik, fordonsmekaniker
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 11.10.2016
REVIDERAD 17.4.2018