Examensplan för social- och hälsvård (vård av äldre), 2021-