Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik, 2022-