Examensplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, 2021- (äldre)