Datanom - läroplan för utbildningsprogrammet

Gymnasieexamen inom informations- och kommunikationsteknik
Kompetensområdet för programmering, datanom
Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna

Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016 
REVIDERAD 17.4.2018