Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Återtagande av ansökan i elevantagningen

Du kan bara göra ändringar i din ansökan under ansökningstiden, det vill säga senast 5.4.2019 före kl. 16:00. Om du kommer fram till att du vill ändra din ansökan måste du i så fall återta din befintliga ansökan och sedan göra om din ansökan på nytt. 

Du återtar din ansökan genom att fylla i blanketten Återtagande av ansökan (pdf). Skicka sedan den ifyllda blanketten till elevantagningen på adressen nedan. Du kan också lämna in blanketten till Ålands gymnasium på Neptunigatan 21 i Mariehamn.

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn
Finland

Ändringar kan inte göras efter ansökningstidens slut.