Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ansökningsblankett prövningsansökan 2021

Den som ansöker om studieplats i den samåländska elevantagningen enligt ett prövningsförfarande ska använda denna blankett.

Du ansöker enligt prövningsförfarande i följande fall:

  • har verbal bedömning på avgångsbetyget
  • har ett ofullständigt avgångsbetyg
  • har ett skiljebetyg
  • har motsvarande betyg över delvis avklarad grundskoleutbildning på Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder.

Du är också behörig att ansöka enligt prövningsförfarande om du har ett utländskt avgångsbetyg som bedöms som svårtolkat, dvs ett icke-jämförbart avgångsbetyg. Prövningsförfarandet till Ålands lyceum förutsätter att du har tillräckliga språkkunskaper. Se utbildningsbroschyren för närmare information.