Ansökningsblankett prövningsansökan 2021

Den som ansöker om studieplats i den samåländska elevantagningen enligt ett prövningsförfarande ska använda denna blankett.

Du ansöker enligt prövningsförfarande i följande fall:

  • har verbal bedömning på avgångsbetyget
  • har ett ofullständigt avgångsbetyg
  • har ett skiljebetyg
  • har motsvarande betyg över delvis avklarad grundskoleutbildning på Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder.

Du är också behörig att ansöka enligt prövningsförfarande om du har ett utländskt avgångsbetyg som bedöms som svårtolkat, dvs ett icke-jämförbart avgångsbetyg. Prövningsförfarandet till Ålands lyceum förutsätter att du har tillräckliga språkkunskaper. Se utbildningsbroschyren för närmare information.