Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Allmänna läroplansgrunder för utbildningar vid Ålands gymnasium (2019)

Läroplansgrunder för den allmänbildnade gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen

Läroplansgrunderna ska utgöra grund för de läroplaner som ska antas för utbildningarna på gymnasienivå. Läroplansgrunderna konkretiserar och kompletterar de allmänna mål och bestämmelser som anges i lagstiftningen.

Studerande som inlett studierna innan hösten 2019 följer läroplansgrunderna fastställda av landskapsregeringen 31.5.2016. Studerande som inlett studierna hösten 2019 följer läroplansgrunderna fastställda 17.9.2019.