Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Specialundervisning - fastighetsskötare eller kock

Vill du ha en undervisning som är anpassad efter dig och dina förutsättningar? Lär du dig bättre i mindre grupp där du får lära dig i din egen takt? Då är specialundervisningen något för dig.

Utbildningen inom specialundervisningen leder till en gymnasieexamen. Kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna kan anpassas efter dina förutsättningar. I utbildningen utvecklas dina sociala förmågor i olika kundsituationer.

I utbildningen till fastighetsskötare lär du dig att:

 • planera ditt eget arbete
 • arbeta i olika kundsituationer och delta i en arbetsgemenskap
 • beakta arbetarskyddet och din egen säkerhet
 • allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter
 • skötsel av fastighetstekniska system
 • underhåll av VVS-system
 • hantering av maskiner inom rengörings- och fastigshetsservicebranschen
 •  bygg och rebovering
 • underhåll av företagsbilar.

I utbildningen till kock lär du dig att:

 • tillreda välsmakande, näringsrik och hälsosam mat
 • upplägg och presentation av matportioner
 • arbeta enligt kraven på hygien och hållbarutveckling
 • att arbeta inom restaurangverksamhet
 • tillredning av lunchrätter
 • tillredning av mat i portioner
 • caféservice
 • verksamhet inom service- och utdelningskök
 • mat i storkök
 • beställningsmat

Arbetsmöjligheter 

Fastighetsskötaren arbetar med olika uppgifter inom som uppstår när man ska sköta om en fastighet. Till exempel snöröjning, flagghissning, ventilation och mindre reparationer. Till lokalvårdarens uppgifter hör till exempel att se till att utrymmena är välstädade och trivsamma. 

Som kock tillreder du mat inom olika typer av kök och caféer.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet, beroende på hur din personliga utvecklingsplan har byggts upp. 

 

 

 

 

I studierna ingår: 

Yrkesinriktade examensdelar 145 kp

Gemensamma ämnen  35 kp