Utbildningen inom specialundervisningen leder till en gymnasieexamen. Kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna kan anpassas efter dina förutsättningar. I utbildningen utvecklas dina sociala förmågor i olika kundsituationer.

I utbildningen till fastighetsskötare lär du dig att:

 • planera ditt eget arbete
 • arbeta i olika kundsituationer och delta i en arbetsgemenskap
 • beakta arbetarskyddet och din egen säkerhet
 • allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter
 • skötsel av fastighetstekniska system
 • underhåll av VVS-system
 • hantering av maskiner inom rengörings- och fastigshetsservicebranschen
 •  bygg och renovering
 • underhåll av företagsbilar.

I utbildningen till kock lär du dig att:

 • tillreda välsmakande, näringsrik och hälsosam mat
 • upplägg och presentation av matportioner
 • arbeta enligt kraven på hygien och hållbarutveckling
 • att arbeta inom restaurangverksamhet
 • tillredning av lunchrätter
 • tillredning av mat i portioner
 • caféservice
 • verksamhet inom service- och utdelningskök
 • mat i storkök
 • beställningsmat

Arbetsmöjligheter 

Fastighetsskötaren arbetar med olika uppgifter inom som uppstår när man ska sköta om en fastighet. Till exempel snöröjning, flagghissning, ventilation och mindre reparationer. Till lokalvårdarens uppgifter hör till exempel att se till att utrymmena är välstädade och trivsamma. 

Som kock tillreder du mat inom olika typer av kök och caféer.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet, beroende på hur din personliga utvecklingsplan har byggts upp. 

 

 

 

 

I studierna till fastighetsskötare ingår: 

 • produktion av kundorienterade rengörings och fastighetstjänster
 • allmänt underhåll och tillsyn av fastigheter
 • skötsel av fastighetstekniska system
 • underhåll av VVS-system
 • hantering av maskiner inom rengörings- och servicebranschen
 • bygg och renovering
 • underhåll av företagsbilar
 • service och underhåll

I studierna till kock ingår:

 • att arbeta inom restaurangverksamhet
 • tillredning av lunchrätter
 • tillredning av mat i portioner
 • caféservice
 • verksamhet inom service- och utdelningskök
 • matproduktion i storkök
 • tillredning av beställnings- och festmat
 • mat i storkök
 • beställningsmat
 • arbete vid en betjäningsdisk i en detaljhandel