Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Rörmontör - ingen antagning HT 2022

Är du intresserad av att installera och reparera? Vill du lära dig mer om material och olika värme- och energikällor? Gillar du att svetsa och löda?

Rörmontörutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för husteknik och resulterar i en gymnasieexamen inom husteknik (VVS). Utbildningen är både praktisk och teoretisk och utformad i samarbete med branschen. Du får kunskap om värme-, ventilations-, vatten- och avloppssystem samt svets- och plåtarbeten. Utbildningen innehåller den certifiering och de bransch-/yrkeskort som krävs samt arbetspraktik (LIA). Du har möjlighet att läsa grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen som valbart ämne.

Under utbildningen lär du dig branschens terminologi samt mer om:

 • materiallära
 • verktygshantering
 • automationsteknik
 • arbetsledning och företagsamhet
 • värme- och energikällor
 • ritningsläsning och skapande av CAD-ritning
 • svetsning, lödning, böjning och sammanfogning av rör. 

Arbetsmöjligheter

För en utbildad och kvalificerad rörmontör finns arbetsplatser överallt i världen. Du kan till exempel jobba med installationer, reparationer och underhåll på till exempel företag, byggarbetsplatser eller i egnahemshus. Du kan jobba antingen som anställd i ett företag eller så kan du starta egen firma. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

 

 

 

 

I studierna till rörmontör ingår:

 • installation av bruksvattensystem
 • installation av avloppsystem
 • installation av värmesystem
 • tillverkning av delar till ventilationsanaler
 • montering av ventilationskanaler
 • mätning och injustering av ventilationssystem
 • mätning och injustering av vattenmängder