Merkonomutbildningen resulterar i en gymnasieexamen inom affärsverksamhet med examensbenämningen merkonom. Dina studier följer delvis en individuell studieplan som baserar sig på dina tidigare erfarenheter och kunnande. Studietiden är därför individuell, men två läsår är en riktlinje.

Under utbildningen lär du dig hantera uppgifter som rör:

 • ekonomi och bokföring
 • marknadsföring och försäljning

 • inköp

 • kontorsarbete

Yrkesprov och lärande i arbete

Utbildningen består av:

 • lärande i arbete (LIA)
 • närstudier i skolan
 • självstudier/nätstudier
 • yrkesprov på en arbetsplats.

En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det betyder att du antingen redan har en arbetsplats i branschen där du kan genomföra lärande i arbete (LIA) och avlägga yrkesprov. Eller så behöver du själv hitta en lämplig arbetsplats för LIA och yrkesprov.

Gemensamma ämnen

För examen krävs vitsord i obligatoriska gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik och övriga gemensamma ämnen)

 

 

 

I studierna till merkonom ingår:

 • kundservice
 • företagsadministration
 • arbete i arbetsgemenskap
 • resultatinriktad verksamhet
 • bokföring
 • planering av företagsverksamhet
 • två eller tre examensdelar som du väljer enligt din personliga studieplan.

Du ska visa ditt kunnande inom varje examensdel genom ett yrkesprov som du genomför arbetsplatsen.