Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Projekt ChangeMakers

Samarbete mellan gymnasieskolor, studeranden och den privata sektorn.                                            
ChangeMakers syftar till att utveckla hållbart tänkande och innovativ kompetens inom miljösektorn för studeranden som är i åldersgruppen 15-17 år. Deltagande länder och landskap är Finland, Åland, Estland, Lettland och Litauen. Totalt 250 studeranden kommer att delta. Resultatet för projektet är att ta fram 50 st gränsöverskridande studerande företag "främst genom fri tillgång till ePlatforms-verktyget "ChangeMakers".                                        
Learn to Change - Change to learn - ChangeMakers 

Period:                                                                            
1.3.2020 - 30.11.2020                                                                            
                                                                            
Total budget:1.391148,03 €                                                                            
                                                                          
Total budget ÅYG:187.017,00 €             

ERDFs andel för ÅYG:140.262,75 €